TIP 1.

Om een foto te vergroten in deze website, ga op een foto staan en klik 1x met de linker muisknop.

Om de foto weer klein te maken, ga naast de foto staan en klik 1x met de linker muisknop of klik op het kruisje linksboven.

 

Tip 2.

INTERNETBANKIEREN.

De bank vraagt u nooit om vanuit een e-mail direct in te loggen in online bankieren!!  De bank vraagt u nooit naar uw beveiligingscodes!!

Beveiligingscodes zijn: Uw pincode, Toegangscodes, of de inlog- en signeercodes.

Dit zijn de codes die u met uw bankscanner aanmaakt.

GEEF DEZE CODES NOOIT DOOR AAN ANDEREN!!

 

TIP 3.

Nepmails zijn steeds lastiger te herkennen. 

Herken zelf phishing

Phishing-mails zijn te herkennen aan een of meer van de volgende kenmerken:

 • Er staan spelfouten in de e-mail.
 • De e-mail heeft vaak een onpersoonlijke aanhef. Bijvoorbeeld 'Geachte relatie' of 'Beste klant'. Maar let op: ook wanneer u met naam en toenaam wordt aangesproken kunt u te maken hebben met een phishingmail.
 • Er is zogenaamd haast geboden. U moet bijvoorbeeld snel betalen.
 • De e-mail is van een vreemd uitziend e-mailadres afkomstig.
 • De links in de mail gaan naar webadressen die er vreemd uitzien. Controleer dit door met uw muisaanwijzer op een link in de mail te gaan staan, zonder erop te klikken. U ziet het webadres nu in een kleine melding of helemaal onder in het beeldscherm.
 • Maar let op: veel organisaties, gebruiken een speciaal programma voor grote mailing zoals nieuwsbrieven. In zo'n geval zien alle links in het bericht er vreemd uit.

 

Tip 4.

EERST CHECKEN DAN KLIKKEN!!

Kan ik een link, bijlage of betaalverzoek in een mail, SMS of Appje vertrouwen? Klik pas als je daar zeker over bent!!

 1. Kijk allereerst of het gaat om een betaalverzoek, dat is verreweg de populairste fraudetechniek, terwijl echte instanties je op die manier niet zullen benaderen!
 2. Wordt er naar persoonsgegevens, inlogcodes of financiële informatie gevraagd? Dat is informatie die banken, verzekeraars en de overheid niet bij je opvragen!
 3. Check het e-mailadres van de afzender of de url van een linkje, staan er geen gekke dingen in?
 4. Ga na of je überhaupt bent aangesloten bij een organisatie die contact opneemt! Ga bij twijfel naar de betreffende website en log zelf in!
 5. Check of er met spoed iets moet gebeuren. Dreigen met een boete en een snelle deadline is een geliefde fraudestrategie. Controleer bij twijfel rechtstreeks bij de betreffende instantie of neem contact op met de fraudehelpdesk!

 

Tip 5.

WAT IS SPOOFING?

Spoofing is een vorm van oplichting waarbij het slachtoffer wordt gebeld door een crimineel die zich voordoet als een ander, bijvoorbeeld als medewerker van een bank.

De crimineel verleidt vervolgens de klant tot het doen van een overboeking naar een zogenaamde veilige rekening.

Dat kan via een mail, WhatsApp of telefonisch. Volgens de banken blijft het aantal slachtoffers stabiel. Precieze cijfers zijn er niet, mensen doen niet altijd aangifte.

Banken adviseren klanten die vermoeden het slachtoffer te zijn geworden direct contact op te nemen, zodat de bank zo snel mogelijk maatregelen kan nemen.

Als een klant bij de bank melding doet van fraude of oplichting dan neemt de bank direct preventieve maatregelen om de benadeelde klant te beschermen, zoals het blokkeren van de betaalpas of van Mijn ING (internetbankieren).

Omdat het slachtoffer zelf opdracht geeft voor de betaling, voelt de bank zich vaak niet aansprakelijk voor de ontstane schade!

 

Tip 6.

Wat als ik slachtoffer ben/denk te worden van Identiteitsfraude?

 • Doe direct aangifte bij de politie wanneer u slachtoffer bent van identiteitsfraude of als uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs is gestolen.

 • Meld het bij de bank of creditcardmaatschappij wanneer u vermoedt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude. U kunt ook uit voorzorg uw bankpasjes en creditcards blokkeren en nagaan of er al ongebruikelijke transacties hebben plaatsgevonden.

 • Maak kopieën van uw correspondenties. Bewaar altijd goed de correspondentie tussen uzelf en het bedrijf of instelling waarmee u problemen hebt. Dit kunt u later als bewijsstuk indienen.

 • Meld uw slachtofferschap bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).

 • Informeer incassobureaus of deurwaarders dat u aangifte deed van identiteitsfraude of een melding bij het CMI hebt ingediend. Geef deze bureaus een kopie van uw aangifte en informeer hen waar eventueel bewijs mogelijk te verkrijgen is.

 • Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland als u veel last hebt van het slachtoffer zijn of wanneer u zich niet serieus genomen voelt door de instanties. Schaamt u zich niet, iedereen kan slachtoffer worden van identiteitsfraude.

Wat kan ik doen om identiteitsfraude te voorkomen?

 • Ontvangt u onbekende correspondentie? Neem dan contact op met de verstuurder.

 • Geef nooit uw pinpas en pincode aan iemand anders. Geen enkele officiële instantie zal u ooit om uw pincode vragen. Die code is namelijk alleen voor u.

 • Bewaar uw pinpas en pincode altijd apart.

 • Verlies uw bankpasje en creditcard niet uit het oog wanneer u betaalt.

 • Controleer regelmatig uw bank- en creditcardafschriften.

 • Blokkeer direct uw betaalpassen bij verlies daarvan.

 • Verstrek nooit persoonsgegevens als bankrekeningnummer, pasnummer, pincode, betaalcode of persoonsgegevens als naam, geboortedatum of adres:

 1.        - per telefoon of e-mail;

 2.        - op een website via een link in een e-mail, waarbij gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te vullen;

 3.        - per post: deze gegevens kunnen fraudeurs gebruiken om uw rekening te plunderen of bij een bank een lening aan te vragen op uw naam;

 4.        - scherm uw persoonlijke pagina's op bijvoorbeeld Facebook zo goed mogelijk af.

 • Deel bij handel op internet, zoals marktplaats, geen foto's of afbeeldingen van een identiteitsbewijs, bankpas of andere foto's van persoonsgegevens.

 • Vernietig alle papieren met persoonlijke gegevens zodanig dat het onleesbaar is voordat u deze weggooit. Gebruik een papierversnipperaar.

 • Ga altijd voorzichtig om met persoonlijke informatie:

 1.        - bewaar persoonlijke documenten op een veilige plaats;

 2.        - meld altijd het verlies van persoonlijke documenten, zoals uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs en bankpassen altijd bij de                 politie, uw bank en bij de gemeente;

 3.           - geef niet zomaar een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Streep uw Burgerservicenummer door bij het geven van een kopie van uw                               paspoort of ID-kaart aan bijvoorbeeld een hotel. Hierdoor hebben de fraudeurs niet veel aan en kopie.

 • Breng bij verhuizing alle relevante organisatie op de hoogte van uw nieuwe adres. Hiermee voorkomt u dat uw post in verkeerde handen valt.

 • Verander wachtwoorden, pincodes, Digit en dergelijke regelmatig. Houd ze voor uzelf. Als u vermoedt dat iemand anders een wachtwoord kan weten, verander het dan, ook als u deze persoon vertrouwt. Relaties kunnen veranderen. In conflictsituaties kunnen mensen rare dingen doen, ook met uw inloggegevens.

 • Beveilig ook uw brievenbus tegen hengelen, zeker als deze ondiep is en u in een (flat)gebouw woont waar het niet zo opvalt als onbekenden bij uw brievenkast rondhangen. Breng een stevige borstel aan achter de klep van de brievenbus. Als het kan, zorg er dan voor dat post eerst door een "tunneltje" glijdt voordat de brieven in de brievenbus landen. Zo helpt u voorkomen dat post ongemerkt wordt gestolen.

 • Wis alle data op uw computer voordat u deze wegdoet, vernietig de harde schijf.

Wat gebeurt er als ik aangifte doe van identiteitsfraude?

 • U kunt niet online aangifte doen van gevolgen van identiteitsfraude. U moet dus naar het politiebureau komen. maak daarvoor een afspraak via 0900-8844, of kom langs.

 • Doet u aangifte? Neem dan zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Voorbeeld zijn: brieven van deurwaarders, reisdocumenten waaruit blijkt dat u ergens anders was. Vertel uw verhaal bij de politei aan de hand van gebeurtenissen en feiten. Neem getuigen mee.

 • Misbruik van persoonsgegevens staat sinds 2014 apart strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Identiteitsfraude wordt vaak gepleegd in combinatie met andere strafbare feiten zoals diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte en dergelijke. Doe dus aangifte van deze strafbare feiten. Uw melding wordt altijd serieus onderzocht, maar het kan zijn dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een proces-verbaal.

 • Wordt u niet goed begrepen of loopt het doen van aangifte stroef, vraag dan naar de ID-specialisten van de afdeling Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM). Zij kunnen u ook helpen bij het doen ophouden van de overlast.