ALGEMENE VOORWAARDEN
‚Äč

Inschrijven:
U kunt zich via de administratie inschrijven voor een cursus of workshop.
Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er veel belangstelling is voor een cursus, proberen we in overleg met docenten en cursisten een extra cursus te organiseren. Mensen die hebben aangegeven belangstelling te hebben, worden per e-mail of brief op de hoogte gesteld. Als de cursus doorgaat dan ontvangt u tijdig voor aanvang hierover bericht van de administratie.

Wanneer u zich inschrijft voor een van de cursussen en/of workshops van Seniorweb Landgraaf, is er een aantal voorwaarden waar u mee akkoord gaat en waar u rekening mee moet houden.

1.     Inschrijving gaat via de administratie van Seniorweb Landgraaf.
 
2.     Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Als u geplaatst bent voor een cursus of workshop krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail of brief. U ontvangt bericht als u niet wordt geplaatst voor een cursus of workshop of als een cursus of workshop komt te vervallen.
 
3.     Seniorweb Landgraaf behoudt ten allen tijde het recht om een cursus of workshop niet door te laten gaan.
 
4.     Een cursus of workshop gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. Wanneer de cursus niet doorgaat krijgt u van ons bericht. Mocht de cursus niet doorgaan en u heeft de cursus al betaald, dan wordt het betaalde cursusgeld teruggestort.
 
5.     Voor onze cursussen en workshops is het soms noodzakelijk om daarvoor een boek(en) of een programma aan te schaffen. De genoemde boek(en) en/of programma’s zijn dan voor kosten van de cursist, indien niet anders vermeld.
 
6.     Berichtgeving en correspondentie vind plaats via brief of e-mail. Een groot deel van de berichten die u ontvangt (zoals bij inschrijven) wordt automatisch gegenereerd. Zorg dat u een juist e-mailadres opgeeft en houdt dus uw mailbox in de gaten! Seniorweb Landgraaf is niet verantwoordelijk voor foutieve e-mail waardoor correspondentie niet goed aankomt.
 
7.     Als u zich aanmeldt dan worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Deze database wordt alleen door Seniorweb landgraaf gebruikt als deelnamelijst voor de cursus en/of workshop, om u te informeren over cursus en/of workshop. Ook kan Seniorweb Landgraaf de database gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en/of workshops. Gegevens worden niet verkocht of voor andere doeleinden  gebruikt. Ook worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.
 
8.     Indien mogelijk wordt een aantal cursussen en/of workshops bij voldoende belangstelling herhaald.
 
9.     De tekst op onze website, andere sociale media en in de flyer is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan gebeuren dat het niet helemaal foutloos is; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 
10.   Bij een aantal cursussen en/of workshops moet materiaalkosten worden betaald. In de meeste gevallen moeten de materiaalkosten al bij  inschrijving worden voldaan. Waar dit het geval is, wordt dat bij de cursusomschrijving aangegeven.
 
11.   Aansprakelijkheid en WA-verzekering: Seniorweb Landgraaf is niet aansprakelijk voor schade aan, met en door cursisten en voor schade toegebracht tijdens komen en gaan, van en naar huis. In geval van schade biedt de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering normaal gesproken dekking.
 
12.   De nieuwe Europese privacywetgeving  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Toestemming kan niet langer verkregen worden door een vinkje te zetten in een hokje. De cursist dient expliciet toestemming te geven middels een handtekening op het inschrijfformulier.
 
13.   Op het inschrijfformulier wordt verwezen naar deze Algemene voorwaarden. Indien u het inschrijfformulier getekend heeft, geeft u aan deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.
 
Datum: Landgraaf 11-05-2018 (1e wijz.).