Organisatie

Bestuur Stichting SeniorWeb Landgraaf:

Inschrijving Kamer van Koophandel: nr. 14059219

Voorzitter: VACANT.

Secretaris/Interim voorzitter: Jo Vrolings.

Penningmeester: Hub Arets.

2e Secretaris: Wim Badenhop

2e Penningmeester: Pierre Linssen

Lid: Jos Collaris, Coördinator Educatie (cursussen en docenten)

Lid: Fer Konsten, Coördinator SOOS

Lid: Jeanny Hinskens, namens de administratie

 

 

Info: SeniorWeb Landgraaf

Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf (tevens postadres)
Tel. 045 - 569 56 50

SeniorWeb-Landgraaf: Rek.nr. NL86 RABO 0136 3930 20

 

Openingstijden Administratie:

Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag                 

van 10.00 - 12.00 uur

Website SSWL: Jos Collaris, Wim Badenhop 

Website Burgerhoes: Jos Collaris, Wim Badenhop