Stichting SeniorWeb Landgraaf (SSWL)

Vrijwaring

De webpagina's van Stichting SeniorWeb Landgraaf, hierna te noemen SSWL, bieden informatie over de cursussen, workshops en andere activiteiten van SSWL. Alle pagina's en verwijzingen (links) worden met zorg samengesteld en onderhouden.

SSWL en haar webmasters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van de SSWL. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

SSWL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of gevolgen ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op de webpagina's van SSWL.

Controleer daarom altijd de aangeboden informatie, ga met overleg te werk en laat veiligheid voorop staan.

SSWL behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en/of het Huishoudelijk reglement van SSWL.

De copyrights van de website berusten bij SSWL.

 

SeniorWeb Landgraaf is ook te vinden op de website van de Gemeente Landgraaf.

​Ga naar: www.burgerhoes.nl , dan naar Organisaties en SeniorWeb Landgraaf. 
​Hier vind u het gehele aanbod van Cursussen, Workshops en Activiteiten van SeniorWeb Landgraaf.

SeniorWeb Landgraaf heeft haar thuis in Het Burgerhoes.
​Administratie, Technische dienst, SOOS en Leslokaal (Strijthagenkamer) zijn verenigd in één locatie.
 

Het adres van ons lescentrum is:  Raadhuisplein Burgerhoes.                                                                                                                                                  Zie voor meer informatie www.seniorweb-landgraaf.nl of   www.burgerhoes.nl/organisaties. 

U kunt ook contact opnemen met de administratie, bereikbaar op dinsdag - donderdag -vrijdag tussen 10 en 12 uur en maandag - woensdag tussen 14 en 16 uur op telefoonnummer: 045-5695650.

Administratie gesloten zie onderbalk.

U kunt natuurlijk ook altijd bij ons langskomen met andere vragen over internet, tablets, smartphones, Foto-presentatie, Filmpresentatie, PC-hulp en de computer. 

Indien u inhoudelijke vragen hebt over onze cursussen en workshops, kunt u een bericht sturen naar: info@seniorweb-landgraaf.nl

U wordt z.s.m. geholpen met uw vraag.

PC-HULP KAART.

​Als u hulp nodig heeft via de technische dienst van SeniorWeb Landgraaf dient u een PC-hulp kaart te hebben.

​Vraag er naar bij de administratie.

Bestuur Stichting SeniorWeb Landgraaf:

Voorzitter: Stephanie Ramakers.

Secretaris: Jo Vrolings.

2e Secretaris: Wim Badenhop

Penningmeester: Hub Arets.

2e Penningmeester: Pierre Linssen

Lid: Jos Collaris

Lid: Fer Konsten

Lid: Jeanny Hinskens

 

SSWL Coördinator Educatie (cursussen en docenten): Jos Collaris

SSWL Coördinator SOOS: Fer Konsten

Website SSWL: Jos Collaris en Ans Verreck

Website Burgerhoes: Jos Collaris en Wim Badenhop

Corona Coördinator: Wim Badenhop