Vrijwaring

 

De webpagina's van Stichting SeniorWeb Landgraaf, hierna te noemen SSWL, bieden informatie over de cursussen, workshops en andere activiteiten van SSWL. Alle pagina's en verwijzingen (links) worden met zorg samengesteld en onderhouden.

SSWL en haar webmasters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van de SSWL. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

SSWL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of gevolgen ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden informatie op de webpagina's van SSWL.

Controleer daarom altijd de aangeboden informatie, ga met overleg te werk en laat veiligheid voorop staan.

SSWL behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en/of het Huishoudelijk reglement van SSWL.

De copyrights van de website berusten bij SSWL.